Taktyki Polityczne Konfederacji a Wyniki Referendum

Wprowadzenie Referendum jest jednym z narzędzi demokracji, pozwalającym obywatelom wypowiedzieć się w ważnych kwestiach politycznych. Jest to forma bezpośredniego udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji. W Polsce referendum może być zarówno konsultatywne, jak i stanowiące. W ostatnich latach szczególną uwagę zwraca się na wyniki referendum dotyczące przynależności Polski do Unii Europejskiej oraz na wyniki referendów lokalnych, […]

Czytaj więcej